Gierzwaluwnieuws 2014

Nieuws andere jaren:2023  2022  2021  2020  2019  2018    2017   2016   2015  2013

 

Zo nu en dan weet de boomvalk een gierzwaluw te vangen.

 

In een slechtvalkennestkast in Amsterdam-Westpoort werden in 2008 prooiresten van 17 gierzwaluwen gevonden, zie: waarneming.nl

 

 

 

 

Overige gierzwaluwpagina's - Contact

 

 

"De Gierzwaluw" wint Jan Wolkers Prijs

 

In april 2014 verscheen "De gierzwaluw", het eerste Nederlandse boek over de gierzwaluw, geschreven door Remco Daalder, stadsecoloog van Amsterdam. En nu dus winnaar van de Jan Wolkers Prijs voor het beste natuurboek van 2014. Beluister hier Vroege Vogels 27-4 in gesprek met de schrijver. Meer op Vara Vroege Vogels 19 oktober 2014.

Te bestellen voor € 24,95 bij o.a. uitgever Atlas Contact.

 

 

Imidacloprid en achteruitgang insecteneters

 

De Radboud Universiteit Nijmegen en Sovon hebben  verband (statistisch, niet oorzakelijk) ontdekt tussen het gebruik van de neonicotinoïde imidacloprid en het broedbestand van insectenetende zangvogels. Hoe hoger het gehalte imidacloprid in het oppervlaktewater hoe groter de achteruitgang van deze groep broedvogels. 

Staatssecretaris Dijksma ziet, mede op basis van advies van Ctgb en EFSA, in het onderzoek geen aanleiding om imidacloprid te verbieden en wil eerst meer onderzoek.

 

Nestkasten weer bezet in Terneuzen

 

De broedholtes voor gierzwaluwen in de stellinggaten van een kerk in Terneuzen zijn gerestaureerd. Ze broedden er al 25 jaar maar het ging achteruit door slijtage/verdwijning van de gatafdichtingen met klepjes aan de binnenkant. Na de restauratie van 19 holtes raakten er dit jaar al direct 17 bezet.

 

Eindelijk nestkasten in Ede

 

Zes jaar na de renovatie van De Maalderij en sloop van gierzwaluwnestplaatsen in Ede worden er nu 16 nestkasten opgehangen.

Artikel in Gierzwaluwbulletin 2015-1 p. 9

 

 

Nestkasten voor Groninger watertoren

 

Avifauna Groningen hangt nestkasten aan watertoren.

- 17 kasten in watertoren

In 2014 en 2015 is er nog geen bezetting van de kasten geconstateerd.

 

 

40% meer nesten Woudsend gevonden

 

In Woudsend is door nog intensiever zoeken in 2013 een record aantal invliegopeningen gevonden: 205 stuks op 68 nestadressen; 40% meer dan in 2012. Volgens de Nieuwe Vogelatlas 2013-2015 p. 355 was dit het hoogste aantal van 162 broedplaatsen per 100 ha. dat ooit werd gedocumenteerd in Nederaland . Zie de cijfers, de top-3 locaties en een nestplaatsenkaartje.

 

Aankomst in de 1e week van mei

 

Op 5 april 2013 is de eerste gierzwaluw in Nederland gesignaleerd bij Zeewolde.  Zeer geleidelijk namen de aantallen toe en in de eerste week van mei arriveerde een zeer grote hoofdmacht.

Sovon meldt op Natuurbericht dat de gierzwaluwen dit jaar later dan anders zijn aangekomen.  Ze zijn mogelijk opgehouden door slecht weer in Frankrijk. En ze lijken er ook nog lang niet allemaal te zijn.

Rond 18-20 mei werden de eerste "bangers"  (niet broedvogels) gemeld.

Bekijk hier de waarnemingen t/m 25 april op waarneming.nl . (Klik op blauwe rondje voor de waarneming voor alle details en kies eventueel een provincie).

 

1e waarnemingen in het verleden

 

De vervroeging van de eerste waarneming komt zeer  waarschijnlijk voor het allergrootste deel door het toenemend aantal waarnemers en leereffecten. Als er al een vervroegende trend is in de eerste aankomst dan zijn de oorzaken daarvan onduidelijk.

 

- Komt de Gierzwaluw steeds vroeger in het land ?

- Kaart met aankomstverloop over Europa (hoe noordelijker hoe later, en hoe later ze weer vertrekken)

 

Eerst komen vanaf eind april de broedvogels aan die het nest van vorig jaar opzoeken en daar overnachten. Daarna, eind mei - half juni, komen de jongere niet-broedvogels. Die zorgen dan voor de schreeuw- en scheurpartijen langs de daken, op zoek naar nestgelegenheid. Meer dan de helft (60-80%?) van de vogels in dergelijke "giervluchten" zijn dakloze nestzoekers die ' s nachts op 1-3 km hoogte al zwevend de nacht doorbrengen. Artikel over ontdekking nacht- en klimvluchten.

 

Invloed van klimaatverandering

De opwarming zal vaker tot extreem weer leiden, waaronder langdurige perioden met veel regen. Dat is ongunstig voor de gierzwaluw die van vliegende insecten leeft. In 2012 werden daar in Engeland tijdens een extreem natte zomer al de gevolgen van herkend. Zie: Natte Engelse zomer ramp voor de Gierzwaluw.

In 2013 was de extreem koude mei en de recordhitte in Midden-Europa desastreus voor veel (jonge) Gierzwaluwen, zie extreme kou in mei en hittegolf. 

Meer over effecten klimaatverandering op vogeltrek.

 

 

++++++++++++++++++++

 

Jaap Langenbach

jaaplangenbach@ziggo.nl

Willemstraat 38, 3511 KG Utrecht

06 - 3849 7474

  Begin pagina