Gierzwaluwnieuws 2018

Nieuws andere jaren: 2023  2022  2021  2020  2019    2017  2016  2015  2014   2013

 

Tekening 1676.

"Hirundo apus"

Francis Willoughby

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige gierzwaluwpagina's - Contact

 

 

60 nestkasten voor gierzwaluw in Gouda

 

26 oktober 2018

Tussen Nieuwerhaven en Turfmarkt in Gouda wordt deze winter de Turfmarktkerk gesloopt. Er zijn 12 nestelende paartjes gierzwaluw aangetroffen. Ter compensatie worden er in de buurt 60 nestkasten opgehangen, waarschijnlijk o.a. aan de gevel van de brandweer. Er worden lokgeluiden afgespeeld. Bericht hier in AD.

 

 

Jochem Kühnen maakt gierzwaluwblogs

 

21 juli 2018

In Beek-Ubbergen is een grote nestkastkolonie gebouwd met inmiddels vele bewoners. Voor De Gelderlander maakte Jochem een vijftal blogs over de ontwikkeling van de diverse broedsels. Met interessante filmfragmenten en een live webcam op een nest met jongen. Die zijn tussen 16 en 18 juli uitgevlogen. De webcam is nu verhuisd naar een andere kast met jongen.

Aflevering vijf: Uitgevlogen !, nr. vier: Daar gaan ze ! , nr. 3: Vliegoefeningen,  nr. twee: Ze groeien als kool  en nr. 1: Eitjes, gevechten en luisvliegen .

Lijst met 30+ andere webcams (vale en alpen-)gierzwaluw .

 

 

Bezetting nestkasten Bennekom lager

 

12 juli 2018

In Bennekom werd door de IVN-werkgroep op 7 juli voor de 30e keer een 24-tal nestkasten visueel geïnspecteerd (ladder erbij en kasten openen) om jongen/adults te tellen, wegen, bemeten en ringen. Mensen uit de buurt mogen meekijken en vooral kinderen worden erbij gehaald (aaien over de koppetjes, u kent dat wel). Het is echter uit onderzoek bekend (zie bij verstoring) dat dit type onderzoek het broedsucces ernstig kan verstoren. Daarom wordt aanbevolen om broedprocessen alleen via camerabewaking in nestkasten te bestuderen. Dat levert veel meer gegevens op en de resultaten worden niet door de verstoring beïnvloed. De organisatie zegt dat de jongen na terugzetting weer geaccepteerd worden door de ouders maar ze weet natuurlijk weinig of niets van wat er na de inspectie in de kast gebeurt. 

 

De verstoring blijkt (zeer waarschijnlijk) uit de statistieken. Nadat aanvankelijk vanaf 1988 de 24 kasten steeds meer bezet raakten (zoals gebruikelijk, 11 bezette nesten en 24 jongen in 1998) blijkt de bezetting daarna geleidelijk af te nemen. In 2013 is die ongeveer gehalveerd naar 6 nesten en 13 jongen. De laatste jaren lijkt de bezetting stabiel maar dit jaar bleek bij de inspectie op 7 juli dat er toch weer een kast minder bezet was, slechts 5 van de 24 met 11 jongen. Het is een zeer ongebruikelijke ontwikkeling. Nestkastprojecten waar geen verstoring optreedt laten nagenoeg overal een geleidelijke toename van de bezetting zien. In Bennekom hangen de kasten verspreid over zeven panden in de winkelstraat over een afstand van ca. 75 meter.

 

 

Het hele project roept veel vragen op en er wordt eigenlijk geen enkele vraag beantwoord: als er geen verstoring was waarom gaat dan de bezetting zo achteruit ? Worden de bezette nesten na de inspectie nog gemonitord op in- en uitvliegende oudervogels of uit het gat kijkende jongen?  Worden de kasten na het seizoen gecontroleerd en schoongemaakt ? (een gevonden jong bij de inspectie is nog geen uitgevlogen jong). Dat zou een betere indicatie voor broedsucces geven (poepjes tellen, dode jongen / eieren). Wordt er in andere kasten door andere vogels gebroed (spreeuw, huismus ?). Werden er lokgeluiden toegepast ? Zijn steeds dezelfde kasten wel/niet bezet?  Er zijn geen onderzoeksverslagen (meer) beschikbaar zie IVN-Ede-werkgroep-vogels  en kort verslag controle 7 juli 2018

 

Dat een gierzwaluw 2-3 jongen krijgt was al lang bekend en ringen is overbodig (behalve voor broedbiologisch onderzoek) omdat we alles over het trekgedrag te weten komen met geo-locators. Het enige doel schijnt te zijn "het publiek erbij betrekken", maar daar zijn betere methoden voor. Projectleider Hans Westendorp was niet bereid tot een reactie op bovenstaande.

 

 

Hier en daar een nestkast niet zo slim

 

11 juli 2018

In de Utrechtse wijk Voordorp zijn in 2006-2010 ca. 65 nestkasten model Voordorp opgehangen bij buurtbewoners. Ze hangen verspreid over een 35-tal adressen in groepjes van twee tot maximaal vier bij elkaar. Er is vrij intensieve begeleiding van het project geweest, door de gemeente en Zwaluwen Adviesbureau (Marjos Mourmans) die ook het model ontwierp. De kasten zijn gekocht door geïnteresseerde bewoners en hangen op geschikte plekken op oost of noordoost, veelal ook onder een dakgoot of dakoverstek. Op een paar locaties zijn lokgeluiden afgespeeld. De kasten worden  jaarlijks intensief gemonitord en Tieneke de Groot maakt er elk jaar een verslag van.

 

Andere vogels profiteren beter dan de gierzwaluw, vooral de spreeuw.

Vaak wordt gezegd dat spreeuwen de weg wijzen voor de gierzwaluw. De bezetting bleef lange tijd erg laag en neemt slechts heel langzaam nog wat toe. Een aantal kasten is inmiddels onbruikbaar geworden door bomengroei.

 

 

Verslag 2008 in buurtkrant

Jaarverslag 2011

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2017

 

Iets dergelijks is ook in de Utrechtse De Lessepsbuurt gedaan, na een renovatie. Verspreid door de buurt hangen sinds 2012 bijna 50 nestkasten in groepjes van 2-4 per woning. In 2017 en vanaf 2019 ben ik er jaarlijks enige avonden wezen controleren maar er werd t/m 2022 geen enkele aanwijzing voor bezetting gezien, ook geen gierzwaluwen boven de buurt. Diverse buurtbewoners denken niet dat ze gebruikt worden door gierzwaluwen, wel hier en daar door een huismus of spreeuw. "Ze zijn gewoon verdwenen na de renovatie", zij iemand. Krantenbericht 2012 .

 

Ook in de Utrechtse wijk Lauwerecht e.o. was het uitgangspunt voor de locaties de wens van bewoners om kasten aan hun pand te hebben. Bij zeven adressen werden voorjaar 2019 totaal 15 kasten opgehangen, een aantal op niet zo geschikte locaties. In 2022 was er nog niets bezet.

 

Zie voor actuele info en bezetting de projectenlijst kunstnesten Utrecht-stad.

 

Ook in Papendrecht

In Papendrecht, wijken Molenwijk en Westeind, is in 2020 een vergelijkbaar project gestart. Aan 56 gezinnen werd gevraagd om een plek voor 1 of 2 kasten. Op 7 maart zijn er bij 20 gezinnen in totaal 46 nestkasten model Voordorp opgehangen (dus 1-3 per gevel?). Zie bericht op Papendrecht.net van 11 maart. Een ecoloog gaat de bezetting monitoren. Een voordeel is dat in de buurt nog op 'natuurlijke' plaatsen wordt gebroed, dus er zijn gierzwaluwen in de buurt.

 

Maar het kan wel

Na een fout renovatieproject in Sprundel kwamen buurtbewoners in actie om op veel verschillende adressen nestkasten op te hangen. Een groot aantal raakte vrij snel bezet. Belangrijke verklaring daarvan is de assistentie van iemand met verstand van gierzwaluwen en dat er erg veel 'natuurlijke' nesten door de renovatie verloren waren gegaan. De daklozen bleven zoeken in de buurt waar het juiste kastmodel op de goede locaties hing, in de buurt van de verdwenen nesten. Meer over dit project op Sprundel - 2020.

 

Het uitgangspunt voor de bepaling van nestkastlocaties moeten de behoeftes en eigenaardigheden van de gierzwaluw zijn en niet de wensen van bewoners. Het is verder beter om kasten in grotere concentraties bij elkaar te hangen (het is een koloniebroeder). Uit erg veel projecten is gebleken dat een geleidelijke en vaak vrij snelle toename van de bezetting dan de regel is en je hebt er misschien maar een enkel seizoen een lokgeluidenset voor nodig.

 

 

Nesten zoeken in Kollum

 

25 juni 2018

Jarenlang werden in Kollum al rondvliegende gierzwaluwen geteld op een achttal vaste punten in het dorp. Maar dan weet je nog niet waar ze broeden en hoeveel en dan valt er dus nog weinig te beschermen. De vogelwacht haalde ervaringsdeskundige Gert de Jong erbij (hij bracht de gierzwaluwnesten van Amsterdam in kaart, zie Gierzwaluw Amsterdam 2013-2017 ) en nu wordt er gericht gezocht naar de plekjes waar die dekselse luchtduivels stiekem hun nestplaats inschieten. Ook de hulp van bewoners wordt ingeroepen. Goed artikel in De Feanster van 24 juni j.l. De onderzoekers schreven een mooi artikel over de eerste resultaten in het Gierzwaluwenbulletin van GBN, 2019-1.  Daarin komt o.a. aan de orde een vergelijking tussen aantallen getelde rondvliegende vogels tijdens een 5-minuten telling en het aantal gevonden broedplaatsen rond de telpost.

 

 

Gouden Zwaluw voor Jochem Kühnen

 

8 juni 2018

Ieder jaar reikt Vereniging Nederland Cultuurlandschap (VNC) de Gouden Zwaluw uit aan een verdienstelijk persoon voor natuur in straat en stad. Dit jaar waren dat er vier en voorzitter Jaap Dirkmaat reikte ze weer uit. Voor de gierzwaluwliefhebber was er een bekende bij: Jochem Kühnen uit Beek-Ubbergen bij Nijmegen, o.a bestuurslid van Gierzwaluwbescherming Nederland, GBN en al 15 jaar succesvol actief met het bestuderen, beschermen en promoten van de gierzwaluw. Nu vooral in Nijmegen en ver daarbuiten. Gefeliciteerd Jochem ! Zie het bericht van VNC.

Zijn eigen website: Gierzwaluwen Jochem Kühnen.

 

In 2013 was de prijs voor Hannie Nilsen van de gierzwaluwwerkgroep Oisterwijk, samen met Gerard van der Kaa van het IVN aldaar zie Gouden Zwaluw 2013.

 

 

Gierzwaluwtil in IJlst bezet

 

3 juni 2018

Vorig jaar werd de tiende gierzwaluwtil van Nederland met 36 nestkasten in IJlst in gebruik genomen. De verwachtingen waren goed omdat er veel natuurlijke nesten en ook bezette nestkasten in de buurt zijn. Er werden lokgeluiden afgespeeld. Dit jaar is er al succes. Wel wat later dan normaal door de late aankomst maar nu is er dan toch een eerste broedgeval met twee eitjes op 3 juni. Loon naar goed werk ! Hier actueel nieuws over deze en andere tillen.

 

 

303 nestkasten voor Hoog Catharijne

 

3 juni 2018, laatste update 20 april 2019

(meer info op de pagina Utrecht-stad met o.a. resultaat monitoring 2019-2022)

 

Het gebouw van voormalig V&D aan de Rijnkade 5 in Utrecht, nu Hudson's Bay, Jumbo en Primark, t.o. Catharijnesingel nr. 49, is van binnen en van buiten gestript en o.a. voorzien van nieuwe gevelbekleding. Onder de vensterbanken op diverse verdiepingen broedden aan de zuidwest- en noordoostzijde vele paartjes gierzwaluw. Volgens de verleende ontheffing Flora en Fauna zouden er in totaal 73 broedplaatsen zijn geweest. Na broedseizoen 2017 zijn de nestplekken onbereikbaar geworden. Sinds eind april 2018 vlogen er wekenlang soms grote groepen broedvogels, later begeleid door 1e en 2e jaars nestzoekers en andere daklozen, paniekerig langs de gevels op zoek naar de onbereikbaar geworden nesten.

Eind mei ontstond activiteit (invliegers) rond 50 tijdelijke nestkasten (voorzien van lokgeluiden) maar bij de reeds geplaatste 210 definitieve kasten (geen lokgeluiden) werd geen activiteit (inspecties of invliegers) opgemerkt.

 

De 25 tijdelijke en een deel van de rij definitieve kasten op de noordoostgevel

 

De tijdelijke kasten hingen aan de zuidwest- en noordoostzijde, 25 per zijde, in vijf stapels van vijf (merk Schwegler). Voor eind april 2018 moesten op de bovenste opbouw 300 definitieve nestkasten opgehangen worden (ongetwijfeld een nationaal record voor een enkel gebouw), verdeeld over de zuidwest-, noordoost- en zuidoostzijde.  In 2019 moeten er volgens de ontheffingsvoorwaarden lokgeluiden afgespeeld worden bij de definitieve kasten. De tijdelijke kasten zijn na seizoen 2018 in november verwijderd.

 

Op de foto hieronder de zuidwestzijde van het pand in mei 2018 met de locaties van een aantal voormalige invliegopeningen die door Utrechtse nestzoekers zijn gevonden (blauwe en rode rondjes). Tussen de twee grijze luchtkokers tegen de bovenrand van de witte opbouw zijn de 25 nestkasten te zien.

 

 

Situatie zomer 2018 .

Zie ook animatie van de toekomstige situatie: Rijnkade 5, Catharijnesingel

 

Vanaf 25 mei (maar mogelijk ook al eerder), toen er nog geen lokgeluiden werden afgespeeld, werden de tijdelijke kasten al door nestzoekers geïnspecteerd. Tot en met 15 juni zijn bij vijf  kasten op zuidwest en drie kasten op noordoost invliegers gezien. Dat kan op vier typen bezetting duiden: een incidentele verkenning, een solitaire vogel die de kast bezet houdt en een partner zoekt, een paartje dat de kast bezet houdt zonder te broeden dat volgend jaar terugkomt om te broeden, of een paartje dat dit jaar al broedt.

Een bezette gierzwaluwkast is in principe voor altijd bezet. Een verongelukte partner of een paartje dat niet terugkeert uit Afrika wordt snel vervangen door nestzoekers die altijd in de buurt zijn.

 

Zowel de tijdelijke als de definitieve kasten aan de zuidwestzijde zijn onvoldoende tegen de zon beschermd. Dat geldt ook voor de definitieve kasten op de zuidoostzijde. Dat zal in erg warme perioden (een paar dagen boven 30 graden kan al funest zijn bij sommige situaties/ kastuitvoeringen) leiden tot dode eieren / jongen en/of te vroeg uitvliegen wat ook de dood betekent. Vooral op zuidwest is er bovendien teveel kans op inslaande regen. Denk aan die stortbui met onweer (en hagel) na een paar dagen heet weer met horizontaal inspuitende regen. Als de jongen nog niet dood waren door de hitte worden ze lekker afgekoeld maar verdrinken vervolgens in het regenwater. De poepjes met nestmateriaal wordt een vette blubber die in de veren komt.

Nestkasten en -stenen voor gierzwaluwen moeten bij voorkeur op noord of noordoost geplaatst worden. Andere oriëntaties worden afgeraden tenzij voorzien van afdoende bescherming tegen zon en regen (dakoverstek, dakgoot of een dubbeldaks nestkast e.d.). Inmiddels is op aandringen van de gierzwaluwwerkgroep een luifel boven de kasten op zuidwest en zuidoost geplaatst.

 

 

De plaatsing van de definitieve kasten is vertraagd door leverproblemen en daardoor ontstond de noodzaak om een nieuw ontwerp te maken.

 

De kasten (zuidwestzijde , 90 stuks, deels zichtbaar vanuit de Westerstraat naast Catharijnesingel 49; de noordoostzijde, 120 stuks, deels zichtbaar vanuit de Korte Elizabethstraat en de zuidoostzijde, ook 90 stuks, goed te zien vanaf het bovenste parkeerdek met de theepot) hangen in lange rijen strak op elkaar in lagen van drie kasten hoog. Individuele kasten zijn daardoor zeer lastig te onderscheiden waardoor foute invliegacties en "burenruzies" zullen ontstaan. In de praktijk blijkt heel vaak dat lange rijen kasten (ook enkele rijen) alleen aan de uiteinden bezet raken, maar meer naar binnen toe niet of zeer geleidelijk. Het bleek helaas niet mogelijk om alsnog enige herkenningstekenen aan te brengen.

De permanente kasten hangen vrij laag, ca. 3 meter boven het dak onder de opbouw terwijl er rondom de verdieping op ca. 12 meter van de kasten een glazen balustrade van ca. 1,5 meter hoog staat. Dit geeft mogelijk problemen voor het uitvliegen van jongen. Tijdens de monitoring wordt hier op gelet. Waarschuwingstekens konden niet alsnog aangebracht worden wegens gevaar voor glasknap door temperatuurverschillen.

 

Tot ca. 10 juni 2018 waren verdiepingen aan de zuidwestzijde nog deels open waardoor een gierzwaluw achter het glas was geraakt. Die kon bevrijd worden door de aannemer na alarmering door Jessica van Essen van Utrecht Natuurlijk. Aan de linkerkant zijn daarna netten voor de open verdiepingen (rond de balkons) geplaatst, rechts niet.

De broedvogels vlogen in mei en juni elke dag langs de gevels en onder de balkons door op zoek naar de verdwenen nestingangen. Het aantal zoekers werd in de loop van juni en juli minder. We weten dat de meeste volgend jaar terug zullen komen en opnieuw zullen gaan zoeken.

 

In oktober zijn de tijdelijke kasten verwijderd, de glazen balustrade was klaar en in november zijn de laatste 90 kasten (3 rijen van 30 boven elkaar) aan de korte zuidoostzijde opgehangen (op foto in de ovaal). Er zijn bij diverse tijdelijke kasten regelmatig invliegers gezien maar uit de inhoud kon geen broedsels worden vastgesteld. Er werden alleen hier en daar wat veertjes gevonden, geen poepjes die op jongen wijzen.

 

Zuidoostzijde, november 2018, met ovaal rond de kastenrij.

 

De kolonie was al lang bekend bij de groep vrijwillige gierzwaluwspotters van Utrecht en wordt goed in de gaten gehouden. Vier van hen hebben de bedenkingen tegen het project op een rij gezet en op 5 juli 2018 verstuurd aan alle betrokken partijen met het verzoek te doen wat mogelijk is om het project te verbeteren. Op 3 december werd de inhoudelijke reactie van ecologisch adviseur Ecoquickscan ontvangen. Belangrijkste stelling was dat het project volgens de ontheffingsvoorschriften is uitgevoerd en dat klopt wel. Op 11 december 2018 is door gemeente Utrecht een bijkomst van betrokkenen georganiseerd om het project te bespreken. Dat heeft geresulteerd in het voornemen om een luifel tegen zonbestraling boven de kasten aan de zuidoost- en noordwestzijde te monteren. Deze zijn inmiddels geplaatst.

Het bleek niet mogelijk om signaleringen op de glazen balustrade rond de verdieping aan te brengen om aanvaringen te voorkomen (zou kans op glasbreuk geven), de kasten van bepaalde tekens voor betere herkenning, "huisnummers", te voorzien (beeldaantasting niet toegestaan door architect) of de kasten van beter materiaal te maken (voor- en achterkant zijn van niet vocht regulerend trespa, maar ze waren al ingebouwd). Aan een uiteinde van de rijen op zuidoost en noordoost zullen lokgeluiden worden afgespeeld, mar niet op zuidwest.

 

Meer info en laatste stand van zaken op de pagina Utrecht-stad

 

Na ernstige vertraging alle giertjes weer thuis

 

27 mei 2018, update 1 juni.

Het ziet er naar uit dat na veel vertraging verreweg de meeste broedvogels nu toch eindelijk weer terug zijn op de broedplaatsen. Er zijn (nog?) geen feiten beschikbaar die geruchten over massale sterfte onderweg bevestigen. Wel zijn er gegevens over slecht weer in de Sahara (noordenwind en stormen) die de verlate aankomst verklaren. Dit heeft men geconstateerd aan gezenderde grauwe kiekendieven die half april diverse terugkeerpogingen boven de Sahara afbraken en terugvlogen naar hun overwinteringsgebied. Slechts vier van de tien kwamen uiteindelijk (verlaat) terug in het broedgebied. Zie: Saharastormen breken kieken op.

De verlate aankomst blijkt o.a. uit de situatie in door camera bewaakte nestkasten (zie : webcams gierzwaluw , in Haarlem en Tilburg b.v. zijn alle 16 kasten van vorig jaar weer bezet) en ook uit meldingen van waarnemers op het gierzwaluwforum "Hou ze in de gaten". De beroemde Duitse nestkastenkolonie van Erich Kaiser die rond 15 mei alarm sloeg omdat nog maar 50% bezet was, meldt dat de kasten rond 20 mei alsnog bezet raakten. Op een schitterende Poolse webcam (ga kijken: https://jerzyki-webcam.pl/ ) kwam de 2e oudervogel pas drie weken na de eerste.

 

Ook de niet-broeders zijn nu aan het binnenkomen, gezien de toenemende activiteiten ("banging", giervluchten) rond de broedplaatsen. Maar er worden ook nogal wat vechtpartijen gemeld tussen laatkomers en een nieuwe partner die de eerst aankomende inmiddels had gevonden. Ook dat wijst op sterk verlate aankomst van veel broeders.

Verder blijkt het volgens mijn analyses (aantal waarnemingen gecorrigeerd voor mooi weer en vrije dagen) ook uit het aantal waarnemingen op waarneming.nl . Het cumulatieve aantal ligt door de versnelde intocht rond het Pinksterweekend en eind mei nu al flink boven het topjaar 2016. (bedenk dat het aantal waarnemers nog steeds toeneemt)

 

 

Ook uit de waarnemingen op trektelposten blijkt dat er eind mei alsnog veel vogels zijn doorgetrokken, zie bij bericht hieronder 10 mei.

 

De zeer vertraagde aankomst werd ook goed gedocumenteerd met de 16 bewaakte camerakasten in de Joanneskerk in Oisterwijk.Veel gevechten, erg veel uit het nest gewerkte eieren, late aankomst 2e ouder en late broedsels. Maar uiteindelijk wel weer 15 van de 16 kasten met een paartje bezet.

 

Zie uitgebreid verslag: Oisterwijk-Joanneskerk 2018.

 

Ook in de UK word de bijzondere vertraging gesignaleerd, maar op veel plaatsen worden ook daar nu de laatste binnenkomende broeders gemeld. Zie: Bird Track UK (Kies bij settings voor "species" en  "swift") .

 

 

 

Gierzwaluw Amsterdam 2013-2017

 

18 mei 2018

In Amsterdam is een uniek en zeer intensief onderzoek gedaan naar de kenmerken en aantallen broedplaatsen in de jaren 2013 - 2017. Het verslag van 76 pagina's bevat een schat aan belangrijke gegevens en achtergrondinformatie over de gierzwaluw.

In stadsdeel Centrum vond onderzoeker Gert de Jong in 2013 301 nesten en bij controle in 2017 werden dat er door betere methodiek en opgedane ervaring 450. Van de 294 centrumnesten in 2013 waren er in 2017 186 bezet. Het broedbestand is in het centrum in 2017 ongeveer gestabiliseerd na sterke afname sinds de jaren '70. Maar dat zegt waarschijnlijk niets over de ontwikkeling in de andere stadsdelen.

 

Er werden 2.031 broedplaatsen gevonden en het totaal aantal wordt geschat op 2.600. In 1973 werd door anderen een aantal van "heel erg ongeveer" 4.500 geschat. De onderzoekers schatten / berekenen dat de totale populatie sinds de jaren '70 ongeveer gehalveerd is bij een sterke afname in vooroorlogse buurten van lokaal wel 75% en een lichte toename in ring '20-'40 en naoorlogse wijken. Er wordt nu ook gebroed in de Bijlmer en in neststenen op IJburg.

Ruim de helft van de nesten zit onder of nabij dakpannen en 19% achter kantpannen waar ze vaak concurreren met huismus en spreeuw. 8% broedt in kunstnesten (kast of steen). Ze zijn allemaal te vinden op de  Actuele Amsterdamse gierzwaluwatlas.

 

 - Gierzwaluwnesten Amsterdam, Amstelveen en Diemen,  2013-2018,

Onderzoeker Gert de Jong bij Vroege Vogels 15-7-2018 (minuut 59 tot 1 u. 9 min.)

 

'Droevig gesteld met gierzwaluw in Amsterdam'

Karel Knip noteert al sinds 1973 de dag dat hij de eerste gierzwaluw ziet maar het gaat nu zo slecht dat volgens hem de kans op een vroege waarneming steeds kleiner wordt. In 2019 pas op 5 mei. Zie zijn AW-wetenschap in NRC van 31 mei.

Het verloop van zijn 1e waarnemingen staat opgenomen op onze pagina fenologie ('komt de gierzwaluw steeds eerder in het land?').

 

Oudste waarneming in Amsterdam van 1670, boven het stadhuis, op een schilderij, iets onder de linker vleugelpunt van de grote boerenzwaluw:  waarneming.nl - 1e Amsterdamse gierzwaluw 1670.

Zie ook .pdf van :   Ruud Vlek, Amsterdamse Vogelhistorie 1285-1999 , p. 28-29.

 

 

 

622 gierzwaluwnesten in Amersfoort gevonden

 

13 mei 2018

Van 2014 t/m 2017 is door een groep van 30 vrijwilligers een zeer omvangrijke speurtocht naar nesten van de gierzwaluw uitgevoerd. Er werden totaal 622 nesten gevonden. Er wordt relatief veel gebroed in kunstnesten die in de afgelopen jaren door een zeer actieve werkgroep zijn opgehangen of ingebouwd, zoals in de hoogbouw rond het CS. In januari werd het verslag met fraaie kaarten met nestlocaties per wijk gepubliceerd. Zie: Gierzwaluwtelling Amersfoort 2014-2017.

 

Apeldoorn zoekt gierzwaluwzoekers

 

12 mei 2018

De gemeente Apeldoorn gaat haar stadsvogels en zoogdieren monitoren, zoals huismus, vleermuizen, steenmarter en ook de gierzwaluw. Voor elke soort wordt een soortmanagementplan opgesteld zodat niet meer ad hoc hoeft te worden gehandeld bij problemen en ruimtelijke ingrepen. Bureau Regelink doet in 2018 een nulmeting en organiseert de daarop volgende tien jaar de monitoring. O.a. voor het zoeken van gierzwaluwnesten worden vrijwilligers gezocht. Op 22 mei is er een informatiebijeenkomst. Meer info en aanmelden .

 

 

Late aankomst broedvogels in 2018

 

21 mei 2018

Slecht weer bij de passage van de Sahara en in Spanje kan de aankomst hier flink vertragen. Het lijkt erop dat dat dit jaar in vrij extreme mate het geval was. Uit alle delen van Europa wordt vertraging van aankomst, (zware) onderbezetting van nestkasten en zelfs slachtoffers van ondervoeding gemeld.

Het begin van de intocht met de eerste "vooroplopers" was laat, in Nederland pas vanaf 19 april. Na een korte periode met mooi weer was er even een sterke stijging. Maar uit Spanje werd gemeld dat de bezetting van nestkasten zelfs sterk achterliep bij eerdere jaren met late aankomst. Het was er een tijdlang erg slecht weer en met regen is het slecht insecten vangen. Uit Sevilla noemt iemand "vele 10-tallen uitgemergelde en dode exemplaren onder nesten en op balkons". Ook uit Marocco werd hevige regenval gemeld. Een opvangcentrum in Ceuta (Spaanse enclave in Marokko, tegenover Gibraltar) kreeg vele tientallen uitgemergelde exemplaren bezorgd en had er medio mei al 45 in de opvang. Dat waren er nog nooit zoveel.

 

Ook in Nederland worden vertragingen gemeld bij de bezetting van nestkasten. In IJlst waren op 19-5 vier nestkasten nog steeds niet bewoond. Maar uit de bezetting van vele webcamnesten blijkt inmiddels geen extreme onderbezetting meer, wel late aankomsten, zie webcamlijst . Uit België worden problemen (maar weinig feiten en veel speculatie) gemeld bij boeren- en huiszwaluw, zie vermiste boerenzwaluwen. Sovon meldt een nog niet eerder zo vertraagde aankomst van huiszwaluwen, zie nieuwsbericht 16-5-2018 op basis van trektellen.nl .

 

De eerste doortrekkende gierzwaluw werd (pas) op 7 april gemeld bij trektelpost Breskens. (Zie voor statistieken over mogelijk vervroeging eerste aankomst de pagina datum eerste aankomst). Maar daarna bleef het erg stil, tot 19 april. Er volgden toen een aantal dagen met erg warm weer en zuidenwind en op zondag 22 april (dagwarmterecord van 26,6 graden in de De Bilt) werd een nieuw dagrecord aantal waarnemingen op waarneming.nl gevestigd. Rond 20 april werden de eerste bezettingen van met camera bewaakte nesten gemeld. Of er verband is met die weersomstandigheden is niet bekend maar het aantal waarnemingen bleef toenemen. Op koningsdag 27 april (mooi weer) werd opnieuw een dagrecord gehaald. Maar ondanks de zeer warme dagen van begin mei bleef het aantal per dag daarna flink achter. De intocht lijkt flink vertraagd en sommigen veronderstellen zelfs dat er veel giertjes helemaal niet meer terugkomen. Op 10, 11 en 12 mei is er wel weer een duidelijke opleving van de gemelde aantallen.

 

Alle gierzwaluwwaarnemingen 2018 op waarneming.nl

 

Trektelposten

Op trektellen.nl zijn erg lage uurgemiddelden te zien. Vooral begin mei lopen die zeer sterk achter bij 2016 en 2017. Bedacht moet verder worden dat hier ook een onbekend aantal doortrekkers naar "boven" NL bijzitten. Dit is bij waarneming.nl waarschijnlijk minder het geval.

Zie: lopend 7-daags uurgemiddelde april-mei 2016-2018 Opmerkelijk is wel dat evenals bij de waarneming.nl ook hier een kleine 'opleving' is te zien rond 28 april en 10 mei maar vooral eind mei.

 

Na ca. half mei komen de niet-broeders aan. Die zijn deels verantwoordelijk voor de oplopende aantallen vanaf 19 mei en in het daarop volgende pinksterweekend (20 en 21 mei met erg mooi weer). Van diverse nestkastexploitanten en ook op de webcams ( zie:  Webcams gierzwaluw ) is de indruk dat bijna alle broedvogels na ongebruikelijk lange vertraging nu toch wel binnen zijn.

 

Noot

Bij Sovon worden jaarlijks de broedresultaten van ca. 80 gierzwaluwnesten verzameld in het zogenaamde "nestkaartproject". Daaraan doen sinds 2013 ook de beheerders van nestkasten met camera's aan mee (voormalig GBN-cameraproject). Hiermee werd o.a. het verloop van de datum van 1e eileg bepaald. Ook de datum van aankomst van 1e en 2e broedvogel is uit dit project bekend maar (voor zover ik weet) nog niet over gepubliceerd door Sovon. Meer hierover bij 1e eileg in nestkaartproject Sovon. Ga voor info over deelname aan dit project naar Project Nestkaart Sovon.

Analyse cameraonderzoek 2003-2012 GBN: Gierzwaluwbulletin, 2013 nr. 1. p. 4-6.

 

 

Is het zgn. "klimvliegen" sociaal gedrag ?

 

27 februari 2018

Gierzwaluwen vliegen in de ochtend- en avondschemering in de broedgebieden massaal naar grote hoogte tot op 2-3 kilometer. Onderzoek van o.a. Dokter veronderstelde dat dit te maken heeft met verkenning van de omgeving in de wijde omtrek (oriënteringspunten, naderend slecht weer e.d. zie: klimvliegonderzoek Dokter).

Maar een nieuw groot onderzoek met geolocators aan 34 alpengierzwaluwen (Apus alpine) komt met een andere veronderstelling. Het onderzoek (publicatie 26-2-2018) liep jaarrond gedurende het gehele broed- en overwinteringseizoen van 34 alpengierzwaluwen uit vier verschillende kolonies. Er wordt o.a. geconcludeerd dat deze gierzwaluwen de schemerklimvluchten in de overwinteringgebieden in Afrika dubbel zo vaak uitvoeren als in de broedgebieden. En het opstijgen gebeurt dubbel zo vaak in de ochtend- als in de avondschemering en vooral bij stabiele weersomstandigheden van meer dan 24 uur. De onderzoekers vermoeden dat de verhoogde vliegactiviteit tijdens de schemering (ook in horizontale richtingen) te maken heeft met sociale interacties tussen individuen. Ze vonden geen afdoend bewijs dat het gedrag is gericht op verkenning van de omgeving. (zoeken/kalibratie van kompas of oriënteringspunten). Foerageren wordt (evenals in eerdere onderzoeken) als verklaring uitgesloten omdat het te donker is tijdens de klimvluchten.

 

Zie paper: What makes Alpine swifts ascend at twilight ?

 

 

Gedragscode "Nul op de Meter" van kracht

 

14 januari 2018

Op 2 januari is, na jaren ervaring met een experimenteerregeling, een speciale gedragscode voor nestplaatsen van vleermuizen, gierzwaluw en huismus van kracht geworden. De code onder de naam "gedragscode natuurinclusief renoveren" geldt alleen bij ingrijpende NOM-renovaties van "rijwoningen" (geschakeld, flats, portiekwoningen e.d. maar niet voor vrijstaande woningen) welke volgens NOM-keurmerk worden uitgevoerd. (NOM = "Nul op de Meter" = meer energie produceren dan verbruiken).

 

Gedragscodes kunnen worden opgesteld volgens regelingen in de Wet natuurbescherming en zijn een vervanging van voorschriften in deze wet. De gedragscode geeft vrijstelling van de verboden in de Wet natuurbescherming, met name het verbod op verstoring of verwijdering van nesten. Er is minder vooronderzoek vereist dan bij de reguliere methode. Het gaat om voorschriften voor onderzoek, mitigerende en compenserende maatregelen en te gebruiken materiaal en afmetingen van nestkasten.

 

Standaard voor de gierzwaluw o.a.:

- In elke woning, ongeacht aanwezigheid van nesten, worden standaard minstens drie nestkasten voor de gierzwaluw aangebracht. Deze moeten voldoen aan vereisten in vastgestelde factsheets. Op hoogbouwlocaties 10 neststenen per gevel.

- Als er in het broedseizoen gewerkt moet worden (april t/m augustus), moeten aanwezige nestplaatsen uiterlijk half februari otoegankelijk gemaakt zijn en voor 15 april vervangende nestplaatsen aangebracht worden.

 

Merkwaardig is de voorwaarde dat nestkasten minimaal 6 meter boven maaiveld moeten komen (p. 61). Zelfs de nok van een erg grote twee-onder-een-kap eengezinswoning haalt dat nooit. Ik ken vele invliegopeningen van gierzwaluwnesten op drie meter hoogte (achter dakgoot) en 4 - 5 meter is heel gewoon. Maar elke woning moet minstens drie nestkasten krijgen, ook als er geen plek boven de 6 meter beschikbaar is.

 

De code is vijf jaar van kracht en wordt jaarlijks geëvalueerd en eventueel aangepast n.a.v. bevindingen uit een steekproef van gerealiseerde projecten (controle in jaar 1, 3 en 5 na projectoplevering), georganiseerd door Stroomversnelling in samenwerking met de betrokken soortorganisaties, het Kennisplatform Natuurinclusief Renoveren en RVO.nl .

 

De in het NOS-artikel genoemde "nest-dakpannen" (bedoeld worden waarschijnlijk de zogenaamde huifjes op dakpannen die fungeren als ingang naar een nestplaats) worden door vereniging Gierzwaluwbescherming  Nederland (GBN) afgeraden. In de gedragscode worden zij niet voorgeschreven. Achter pannen op geïsoleerde daken moet nestelen voorkomen worden omdat het daar veel te warm wordt.

 

Bij gierzwaluwen speelt het probleem dat de aangebrachte kunstmatige nestgelegenheden (b.v. nestkasten of ingemetselde neststenen) niet of pas na lange tijd door de vogels gevonden worden. Als er nesten waren die verwijderd / verdwenen zijn, blijven ze zoeken naar de kenmerken van deze oude nesten. De nieuwe kasten worden dan niet of pas jaren later gevonden. En als er in de omgeving geen bestaande nesten zijn zullen de nieuwe kasten nagenoeg nooit gevonden worden. De kans op bezetting kan aanzienlijk vergroot worden door toepassing van lokgeluiden van soortgenoten. Dit wordt bij tijdelijke voorzieningen wel aanbevolen maar is niet verplicht. Bij de definitieve, compenserende voorzieningen worden lokgeluiden niet genoemd.

Martin van de Reep van GBN: "Het is essentieel dat de gedragscode de komende jaren goed wordt gemonitord. Voor gierzwaluwen zal het even duren voor het effect duidelijk is. Gierzwaluwen zijn heel erg honkvast en hebben dus tijd nodig om een nieuwe nestplek te vinden. Maar als een paar van hen de nieuwe nestkasten gevonden hebben, dan komen er meer".

 

Het blijft dus van belang dat lokale beschermers ook de NOM-projecten monitoren, bewaken en begeleiden. En minstens zo belangrijk is dat bekende nestadressen worden gemeld op Waarneming.nl . Dan komen ze terecht in de nationale databank NDFF en zullen de ecologen, die voorafgaand aan een NOM-project onderzoek doen, ze tegenkomen en de juiste adviezen / maatregelen kunnen voorstellen.

 

Bericht van Stroomversnelling (projectorganisatie van betrokken partijen bij NOM) over start van de gedragscode op 2 januari.

Meer toelichtingen in artikel op: www.duurzaamgebouwd.nl

 

Stroomversnelling biedt een Masterclass gedragscode NOM-keur aan voor aanbieders zoals bouwbedrijven en woningcorporaties.

 

Hier een lijst en kaart met veel NOM-projecten. Ga van de zomer eens kijken als je in de buurt bent, zoek de gierzwaluwnestkasten en controleer de bezetting.

 

- Goedkeuringsbesluit van de gedragscode

- Tekst van de gedragscode: " Natuurinclusief renoveren bestemd voor projecten met het NOM keur"

- Energielinq , kennisportaal voor NOM

- Het probleem m.b.t  gierzwaluwen

- Eerder bericht en links uit 2015 over gierzwaluw bij "Nul op de meter"

- Eerdere bezwaren tegen experimenteerregeling van de zoogdiervereniging

 

Eerste vijflaags appartementengebouwen met NOM in Best: NOM en gasloos in Best- De Zwijger en De Willem

 

Kennisdocument Gierzwaluw. Hierin staat alle informatie over de wettelijke regelingen m.b.t. bescherming van de gierzwaluw volgens de de Wet natuurbescherming (van kracht sinds 1-1-2017, voorheen Flora- en Faunawet)

 

Enthousiasme bij 5e gierzwaluwconferentie

 

De vijfde internationale gierzwaluwconferentie, van 11 t/m 16 maart in Tel-Aviv, was blijkens de reacties van diverse deelnemers (uit 20 landen !) een doorslaand succes. Hier staat een foto-verslag van 230 dia's (conferentie en excursie) met een paar links naar presentaties op Youtube: 5e conf. Gierzwaluw Tel-Aviv-2018 (.ppt).

En hier een filmpje met spectaculaire giervluchten langs de kolonie in de klaagmuur in Jeruzalem : Klaagmuurkolonie .

 

http://telavivswiftconf.canalblog.com/ .

Namen / organisaties van de 68 deelnemers Tel-Aviv (twee uit NL)

 

De conferentie van 2020 is verschoven naar 2022 van 25 t/m 27 mei in Segovia, midden Spanje, zie Segovia-2020.pdf .

 

 

Presentaties 5e Int. Gierzwaluwconferentie

11 t/m 16 maart 2018, Tel Aviv (Powerpoints)

 

Inventarisaties:

Gert de Jong – How to conduct a census of Swifts in a city like Amsterdam, The Netherlands: https://bit.ly/2GKljEd

Brian Cahalane – Swifts in Ireland: https://bit.ly/2GOLntq

 

Trek, winterverblijf

Christoph Meier – Migratory schedule of different Alpine Swifts: https://bit.ly/2uVYEyZ

 

(Kunst)nesten

Mauro Ferri – Artificial Swift nests from Medieval period up to modern times: https://bit.ly/2JzziKE

Dick Newell – What do we know about Swift Nest Boxes?: https://bit.ly/2HlFSnt

Mark Smyth – A walk on the Wildside – A look at Swift nesting sites in the natural landscape: https://bit.ly/2qg0SEJ

Edward Mayer – A new Swift Column for the modern built environment: https://bit.ly/2H9Humk

Parcharidou Effrosyni – Swift friendly buildings in Thessaloniki, Greece: https://bit.ly/2GJVwYv

 

Gedrag, vliegen, kenmerken, broedbiologie

Ninon Ballerstadt – Swifts' sleeping behavior: https://bit.ly/2GKBddq

Lothar Schiffler – Airlines: Bird Tracks in the air: https://bit.ly/2GNuZtz

Kevin Prince – X-ray fluorescence study of Swifts' feathers: https://bit.ly/2GGECOq

Lynda Huxley (presented on behalf of Chris Huxley) – Some aspects of the breeding biology of the swifts of County Mayo, Ireland:  https://bit.ly/2Ex3EK2

 

Soorten

Peter Cush – An overview of Apus apus & Apus apus pekinensis: https://bit.ly/2IF7EuD

Katja Schmieder – "The coolest bird": cultural differences between European and American Swifts: https://youtu.be/hJsc597WH38

Diane Yorgason-Quinn (presented on behalf of Larry Schwitters) – Audubon's “Vaux's Happening” Project: https://bit.ly/2HlmK8X

 

Bescherming - promotie

Mark Coreth – The Tree of Hope – A Swift Project in Jeruzalem https://bit.ly/2JvdmjC

Yossi Leshem & Amnonn Hahn – A Swift Way to Peace: https://bit.ly/2GJBS33

Ikram Quttaineh – Mahmiyat.ps website: Environmental awareness from the virtual world to the real world: https://bit.ly/2uXzeBg

Stefano Pesaro – A multi-facetted approach to Swift conservation in Italy: https://bit.ly/2GPr7s0

Gen. (Ret.) Mansour Abu Rashid – From an army general to a peacemaker: https://bit.ly/2uXQSVf

Thomas Starkmann – Common Swift nesting sites conservation in Vienna: https://bit.ly/2IFGGTh

Melpo Apostolidou – Helping Swifts in Cyprus: https://bit.ly/2GIbwdt

Marco Cucco – Citizen-Science: Swift Conservation in Italy: https://bit.ly/2ICHJU5

 

Opvang, rehab.

Alexandru Stahl – Mauerseglerklinik Frankfurt: Mastering Swift rehabilitation: https://bit.ly/2GMi4rI

 

Landen - steden

Yusuph Emanuel Roots & Shoots Tanzania:  https://bit.ly/2qidlHM

Itai Bloch & Nir Sapir – Insights from ATLAS tracking of foraging Little swifts in the Hula Valley, Israel: https://bit.ly/2GMiyhw

Lukas Viktora – Does it really work? A study in the Czech Republic: https://bit.ly/2GMr7ZF

 

 

1e conferentie in Berlijn, 2010

Verslag (E.) door U. Tigges

Verslag door Evert Pellenkoft, GBN-bulletin 2010-1 p.4-6

 

3e conferentie in Cambridge, 2014

Samenvattingen van de lezingen op Google Docs.

 

4e conferentie in Polen, 2016

Verslag van NL-bezoeker Jochem Kuhnen met veel foto's

Samenvattingen (E) van de papers door Ulrich Tigges en Marko Tucakov

 

 

++++++++++++++++++++

 

Jaap Langenbach

jaaplangenbach@ziggo.nl

Willemstraat 38

3511RK Utrecht

06 - 3849 7474

  Begin pagina