Gierzwaluwnieuws 2022

Nieuws andere jaren: 2021  2020   2019    2018     2017     2016     2015    2014    2013

 

"Hirundo apus" in Nederlandsche Vogelen van Nozemann en Sepp, ca. 1800.

Ook in: Vliegwerk, vogels in de kunst, van Matthias Depoorter, 2015.

 

Overige gierzwaluwpagina's

100 gierzwaluwsoorten

Bescherming   Broedvogelbestand

Camerabewaking  Fenologie

Frysln    GBN   

Kunstnesten     Leefwijze   

Lokgeluiden   Maarssen

Nachtvliegen   Nesten zoeken

Opvang  Tellingen   Tillen 

Trekroutes  Utrecht

Webcams   Weblinks

Werkgroepen  Wet- en regelgeving 

Woudsend

 

Contact: JaapLangenbach@ziggo.nl

Willemstraat 38, 3511 RK, Utrecht

06 -3849 7474

https://twitter.com/ApusNL

 

 

Kolonie Waardenburg naar 100+ paartjes

 

16 januari 2022

Het is niet bekend of en hoeveel gierzwaluwen er in kasteel Waardenburg bij Neerijnen langs de Waal broedden tussen 1265 en de renovatie van 1957-1960. Maar daarna waren ze er zeker, en niet te weinig. Omwonenden noemen vele tientallen rondvliegende vogels. In 2007 was er weer een grote dakrenovatie en dreigde de kolonie te verdwijnen. Maar met de installatie van 106 nestkasten kon de kolonie (op het nippertje) behouden worden. Een ploegje van 8-10 vrijwilligers o.l.v. Marjos Moermans (die het advieswerk voor de renovatie deed), Hannie Nilsen met leden van IVN vogelwerkgroep Oisterwijk en Bert Vos van IVN West Betuwe voert sinds 2009 jaarlijks een gedegen controle uit van de kasten. Van elke kast wordt de status en inhoud genoteerd en foto's gemaakt. 

 

Broedgevallen worden vastgesteld aan de hand van achtergebleven poepjes (van de jongen) in de kast. Elk jaar worden de kasten schoongemaakt zodat het jaar daarop weer vastgesteld kan worden of er gebroed is. (uiteraard worden de nesten niet verwijderd, alleen los materiaal en poepjes).

 

 

 

In 2018/2020 is het aantal kasten (114 vanaf 2012) met 21 uitgebreid naar totaal 135.

Het aantal broedgevallen nam toe van 56 in 2009 naar 85 in 2016 en 96 in 2020. (2021 nog niet opgeteld en geschat in grafiek, 2019 ook geschat). Zeer waarschijnlijk zijn er ook nog een aantal natuurlijke broedplaatsen, o.a. achter het pannendak van de Donjon.

In januari van dit jaar werd er weer gecontroleerd. Zie verslag bij Omroep Gelderland 11-1-2022, met een filmpje van de schoonmaak .

 

Er werd eerder al een prachtig verslag geschreven over de inventarisaties van 2009-2015 met schitterende foto's en achtergrondinfo. Op de site van VWG Midden Brabant staan ook de jaarverslagen over 2016 en 2017.  En hier staat het verslag over 2018.

 

 

Nestkasten Utrecht op de kaart

 

10 januari 2022

In Utrecht zijn dit jaar 1.173 bekende kunstnesten (nestkasten en neststenen) voor gierzwaluwen beschikbaar. De 82 locaties zijn met wat informatie over aantal, startjaar en bezetting op een kaart in Google maps gezet. Vorig jaar waren 85 van 1.103 gecontroleerde kasten bezet.

76 van de 85 bezette kasten bevinden zich in drie redelijk tot zeer goed bezette projecten in Voordorp (17 bezette kasten, 20% bezet), de Lutherse kerk aan de Hamburgerstraat (23 bezet, 88%, (mogelijk de oudste gierzwaluwkolonie van Europa !) en op de locatie van het voormalige AZU  aan de Hartingstraat / Arthur van Schendelstraat (38 bezet, 100%). Ook dit jaar gaan we de bezetting weer controleren. Alle info op  Gierzwaluwen in Utrecht.

 

- 82 nestkastprojecten Utrecht op kaart

 

 

Onderzoek naar plastic in nesten

 

4 januari 2022

Gierzwaluwen komen nooit aan de grond. Nestmateriaal wordt in de lucht opgevangen en al geruime tijd worden ook zwevende stukken plastic benut. Vooral in nestkasten met camerabewaking wordt veel plastic gezien en er zijn nesten gevonden die bijna volledig met plastic zijn gebouwd.

 

De Spaanse biologieprofessor Alvaro Luna Fernandez denkt dat plasticvervuiling slecht is voor het broedsucces. Grote stukken plastic verstoren de warmte- en vochthuishouding en microplastics kunnen opgegeten worden omdat gierzwaluwen de uitwerpselen van de jongen opeten. Een groot stuk plastic kan de nestingang blokkeren en ballontouwtjes zijn dodelijk als de vogels erin verstrikt raken. Hij gaat er onderzoek naar doen en roept mensen die bereikbare nesten kennen (zoals nestkasten) op om ervaringen en gegevens op te sturen. Onderzoek het nest (buiten de broedtijd ! of via je nestcamera) op plastic en maak er foto's van. Haal het plastic eruit (zonder het nest te beschadigen !) en maak foto's van het plastic op een vel wit papier met een liniaal erbij om zo de soort en de omvang te kunnen duiden.

 

Meer info: Alvaro.luna@universidadeuropea.es

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gierzwaluwen van Beijing

 

3 januari 2022

De ondersoort Apus pekinensis van onze gierzwaluw broedt al meer dan 600 jaar in Beijing maar er zijn nog maar 3.000 van de 50.000 paartjes over. Prachtige beelden over voorkomen, migratie en bescherming in zeven minutenfilmpje. Zet hem op volledig scherm ! Beijing Swifts .

 

De ondersoort siert ook een nieuw boek over de vogels van Beijing.

 

Op deze animatie is te zien hoe de jaarlijkse trektocht van 12.000 km naar Zuidelijk Afrika verloopt: migratieroute apus pekinensis.

 

Hier alles over het gierzwaluwproject Beijing.

 

 

 

 

Vale gierzwaluw bij Terneuzen

 

3 januari 2022

Vandaag is bij Terneuzen aan de Westerschelde door een aantal mensen waarschijnlijk een vale gierzwaluw gezien. De vogel foerageerde er geruime tijd. Het is de eerste januari-waarneming. Voorheen werd deze soort, sinds 2006, alleen in oktober en november in Nederland gezien.  De vale broedt in het Middellandse zeegebied. Zie de meldingen op waarneming.nl .

- meer over de vale gierzwaluw

 

 

Filmpjes om de winter door te komen

 

Filmpjes uit kunstnesten

Nog meer filmpjes

 

 

jaaplangenbach@ziggo , Willemstraat 38, 3511 RK, Utrecht

06 - 3849 7474 , https://twitter.com/ApusNL

 

  Begin pagina