Gierzwaluwnieuws 2015

Nieuws 2023

 Overige gierzwaluwpagina's - Contact

            

 

De nieuwsberichten t/m 2022 zijn verhuisd naar de themapagina's

 

 

Nestkasten in Ermelo

 

oktober 2015, update 15 september 2023

Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe (VBW) heeft samen met woningcorporatie Uwoon najaar 2015 49 nestkasten opgehangen ter compensatie van broedplaatsverlies door dakrenovaties in Ermelo Zuid. Het is allemaal buiten de wetgeving van de Flora- en Faunawet om gegaan want de adviserend ecoloog had aangegeven dat er geen gierzwaluwen waren en dat er in het broedseizoen gewerkt kon worden. Pas tijdens de (uitlopende) werkzaamheden in mei 2015 werd de VBW gealarmeerd doordat tientallen gierzwaluwen vergeefs bleven zoeken naar verdwenen nestingangen. De VBW zag af van een voorgenomen handhavingsverzoek bij RVO omdat Uwoon beloofde om een groot aantal vervangende nestkasten te plaatsen. Het isolatiewerk werd stil gelegd tot na het broedseizoen.

 

Nestkast op kopgevel Paul Krugerweg 20. (G-streetview).

 

 

De door een huurder zelf gemaakte kasten, die er zelf al jaren eentje heeft waarin met succes genesteld wordt, deugen niet: de opening zit veel te hoog.  Gierzwaluwen kunnen er wel in maar er niet of zeer moeilijk weer uit. Vooral de jongen zullen daar een probleem mee hebben. Die kunnen ook niet op hun gemak naar buiten kijken om de route voor het uitvliegen te verkennen. Het voorschrift voor de onderkant van de opening is maximaal 2 cm boven de bodem.

Maar huismussen en spreeuwen kunnen er wel wat mee. Die stouwen de kast helemaal vol met materiaal. En dan kan misschien de gierzwaluw daar bovenop met succes broeden.

 

 

Gezien de poepsporen is deze bewoond door een spreeuw.

 

 

 

De kasten hangen hier en daar op een woning, zeer verspreid, voornamelijk onder de dakgoten, wat ook niet gunstig is voor bezetting (zie beeld beeld G-streetview aan de Herzogstraat ). De weggerenoveerde nesten zaten op de kopse kanten van de woonblokken. Dat was ook de logische plaats voor de nestkasten geweest, dus waarom daar maar hier en daar een enkele en niet 5 of 10 ? Dakloos geraakten blijven tot wel twee jaar zoeken naar de verdwenen nesten. En de gierzwaluw is een semi-koloniebroeder dus bij voorkeur meerdere nestkasten bij elkaar plaatsen. Maar de locaties werden vooral bepaald door bewoners die er wel een wilden, in plaats van door de behoeften van de gierzwaluw. (Hier meer ervaringen met dit plaatsingsmodel).

 

In juli 2017 heeft Jaap Schrder van de VBW de stand van zaken bekeken. Hij ging op drie avonden door de wijk en sprak 39 bewoners met een kast. Drie kasten waren inmiddels door bewoners verwijderd. Van die 39 bleken er 12 meerdere keren door gierzwaluwen bezocht te worden. De aanwezigheid van grote aantallen dakloos geraakten (er waren misschien wel 40 nesten op de kopgevels) maakten kennelijk dat een aantal vogels toch deze kasten wisten te vinden. In veel andere kasten bleken spreeuwen te nestelen. Die werken ook als een magneet voor gierzwaluwen.

 

Bij een tweede bezoek in september 2023 bleken er nog  36 kasten van de oorspronkelijke 49 beschikbaar te zijn. Bewoners hadden van een aantal kasten de opening kleiner gemaakt om nestelen te voorkomen.

In 2024 hoopt Jaap nog eens te gaan kijken naar de bezetting. Misschien kan hij dan ook een aantal kasten van binnen controleren op sporen van broedsucces zoals achtergebleven poepjes, eitjes en dode jongen.

 

Zie ook bericht 'Ermelo van nu' 27-10-2015

 

 

++++++++++++++++++++

 

Jaap Langenbach

jaaplangenbach@ziggo.nl

Willemstraat 38

3611 RK Utrecht

06 - 3849 7474