Gierzwaluwnieuws 2015

Nieuws andere jaren:2023  2022  2021  2020  2019  2018   2017  2016  2015  2014   2013    

 Overige gierzwaluwpagina's - Contact

            

 

 

Nestkasten in Ermelo

 

Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe (Bram Schenkeveld ) heeft samen met woningcorporatie Uwoon de eerste 25 nestkasten opgehangen ter compensatie van broedplaatsverlies door dakrenovaties in Ermelo Zuid.. Meer........

 

In de 1e week van augustus vertrekken ze, ook bij mooi weer

 

Veel gierzwaluwen zijn eind juli uitgevlogen en veel broeders en vooral niet-broeders zijn na de zomerstorm van 25-7 vertrokken. Naar het zuiden of tijdelijk naar voedselrijkere streken? Het werd erg stil in de lucht. Sinds de storm en veel wind en regen op de dagen daarna is het aantal ' s avonds boven Woudsend gedaald van 130 (in het echt 250+, zie bij PS hieronder) naar 8 op 29-7.

 

Iedereen dacht dat het seizoen voor de gierzwaluw over was. Maar veel hangt af van het weer. Hoe warmer hoe meer gierzwaluwen ' s avonds boven dorp en stad.  En dat geldt kennelijk ook nog voor eind juli. Het werd weer warmer en op 31-7 werd het toch nog weer feest als vanouds. Om 20.20 u. scheurden de eerste giervluchten weer rond de broedpanden met 10-15, later zelfs 25 vogels en even later verzamelvluchten van 30-50 stuks. En net als voor de storm weer 130 stuks boven het dorp. Op 1 en 2 augustus hetzelfde beeld. Ook ' s morgens tot ca. 9.30 weer massa's vogels (50-80) in hoge verzamelvluchten boven het dorp.

 

Maar vanaf 3 augustus dalen de aantallen weer, ondanks aanhoudend zomerweer. Op 5 augustus telden we er nog 25, op 6-8 nog maar 7, op 10-8 nog 4 en op 16-8 nog maar eentje. Onder de allerlaatsten zeer waarschijnlijk twee broedvogels van Dwerssteech 8 (nieuw broedpaar in nestkast) en Nijebuorren 2 (opgehouden door spreeuwenbezetting) met jongen tot 19-8.

 

Een soortgelijke opleving aan het eind van het seizoen gebeurde ook in 2011 na slecht weer eind juli. Gaat het om terugkerende niet-broeders? Of om broedvogels met jongen die door regen en wind niet op het nest zitten maar rondvliegen en foerageren. Of is het een samenkomen van vogels uit verschillende kolonies? Of zitten er misschien toch veel uitgevlogen jongen bij ? Of verzamelen de doortrekkers uit noordelijker streken zich ook boven onze steden ? Mogelijk van alles een beetje. We weten er nog erg weinig van en Jac. P. Thijsse zou zeggen : "hier is dus weer werk voor de liefhebbers".

 

Sovon meldde overigens in de vierde week van augustus nog een opleving, maar dan op trektelposten. Daar werden opmerkelijk veel doortrekkende gierzwaluwen genoteerd. Men vermoedt dat het gaat om Scandinavische vogels die normaal twee weken later vertrekken dan bij ons maar meer oostelijk doorkomen. Er stond nu een straffe oostenwind. Zie bericht van Sovon op Nature Today, 28-8-2015.

 

P.S. Er is een telprobleem

Op een paar dagen rond 2-8 schatte ik het aantal op ca. 80. Toch nog eens geprobeerd met foto's te controleren en dat lukte nu zowaar!  Bij inzoomen  bleek toch dat ik ze stuk voor stuk kon tellen. Het waren er geen 80 maar 187! Alle eerder genoemde aantallen (voor zover boven de ca. 50) zijn in werkelijkheid dus mogelijk wel dubbel zo hoog. Op 1-8 waren er niet 130 maar misschien wel 250.

Klik foto voor vergroting, controleert u even ? (wel eerst even flink inzoomen)

 

 

 

Zware dagen voor gierzwaluw

 

Tot en met zaterdag 4 juli hadden we een zware hittegolf te verwerken. De gierzwaluwen zaten zes dagen met open bek op het nest. Veel nestplaatsen (zowel nestkasten als natuurlijke broedplaatsen) zijn onvoldoende afgeschermd tegen de zon.

 

Al wat oudere jongen (gelukkig zijn dat er nog niet veel) proberen dan de nestplaats te verlaten en belanden op straat. Dakpanhuifjes op ge´soleerde daken zullen vele slachtoffers gemaakt hebben. De opvangcentra weten er alles van. In een paar dagen tijd ontstond een enorme piek van uitgedroogde en dode vogels. GBN noemt in het bulletin van oktober totaal 300 stuks verdeeld over slechts zeven opvangcentra. Schattingen van de totale schade lijkt onmogelijk maar dat het er duizenden geweest moeten zijn lijkt wel duidelijk.

Broedsels in nestkasten die te veel in de zon hangen kan men helpen door de muren er achter nat te houden met een tuinslag.

- Veel opvang door hitte in Rijnmond.

- Stichting Vogelklas heeft er al 33 opgevangen

 

Extra verstoring kan fataal zijn

Onder zulke omstandigheden moet je de vogels natuurlijk al helemaal niet lastig willen vallen door ze te ringen en aan het publiek te laten zien zoals ze in Bennekom zaterdag a.s. van plan waren (al voor de 26e keer). Het leidt tot broedselverstoring en levert geen belangrijke informatie op. Er zijn betere methoden. 

 

Laatste nieuws: o..a. na e-mails van bezorgde gierzwaluwbeschermers is het ringen in Bennekom "geannuleerd vanwege de te verwachten hitte". We hebben gehoord dat het een week is uitgesteld. De kans op verstoring en bijvoorbeeld te vroeg uitvliegen van jongen wordt daardoor echter nog groter. Opmerkingen over de kastinspecties zijn op de facebookpagina verwijderd.

- Verstoring door nestkasten openen (in Bennekom)

- Nestkastontwerp voor de nok in de zon

- Tips en adressen voor gierzwaluwopvang

 

 

Nestkastenactie in Putten

 

De Stichting Natuur- en Milieubescherming Putten biedt in samenwerking met Vogelbescherming Nederland en de leverancier Vivara nestkasten aan tegen sterk gereduceerde prijs.  Op de website www.natuurenmilieuputten.nl/projecten/gierzwaluw-actie/ zijn de aangeboden nestkasten en de voorwaarden te vinden. De actie loopt tot 10 maart 2016.

 

Aan de Garderenseweg in Putten wordt in oktober een blok huizen gesloopt waar gierzwaluwen, huismussen en vleermuizen broeden. Er worden o.a. nestkasten gerealiseerd in een muur van zes bij zeven meter en ook huifjespannen voor de gierzwaluwen.

 

Chinese gierzwaluw overwintert in zuidelijk Afrika

 

Geo-locators bij vier vogels uit een kolonie in Beijing laten zien dat ze eind juli via Saoedi-ArabiŰ naar zuidelijk Afrika trekken.  Meer ...........

 

Eerste eileg vroeger ?

 

Met camerabewaking van broedplaatsen kunnen zeer nauwkeurige gegevens over broedresultaat verkregen worden. Uit de registratie van de datum van eerste eileg is echter nog niet op te maken of de eileg vervroegt. Volgens Sovon-cijfers gebeurt het een week later dan volgens GBN. Zie datum eerste eileg.

 

Neststenen in Hasselt

 

De gierzwaluwwerkgroep in Hasselt heeft als eerste activiteit de plaatsing van 25 neststenen in een nieuw gebouw gerealiseerd.

Meer ........

 

Gierzwaluwtil in Amersfoort

 

In Amersfoort is het zesde gierzwaluwhotel van Nederland geopend. Het is een aanvulling op de vele honderden neststenen en nestkasten die er eerder al door de plaatselijke werkgroep zijn geplaatst. Prachtig filmpje, 5 min.: Gierzwaluwen in Amersfoort

- Alles over bouw en bezetting van 22 gierzwaluwtillen

 

Drie broedparen nestkast Woudsend

 

In kast 1 heeft een paartje voor het 4e jaar jongen en in kast drie en vier zit dit jaar voor het eerst een paartje met twee jongen.  Overloop van renovatiepand in de buurt ? De laatste nakomertjes vliegen pas half augustus uit. Meer .........

 

 

Gierzwaluwtil voor Neede

Op 6 mei 2015 is in Neede (Gld.) de vierde Nederlandse gierzwaluwtil aan de Kostersteeg ge´nstalleerd. Er zitten 48 nestkasten in en in 2018 was er een eerste broedgeval.

- Alles over de gierzwaluwtil in Neede

 

Geert Heetebrij maakte verschillende filmpjes over zijn gierzwaluwprojecten in Neede, gemeente Berkelland. Onlangs de laatste aflevering van dit jaar over de zoektocht naar jonkies in de nestkasten van Neede. De Needse gierzwaluwman (nr. 5).

 

150 nestkasten in Ede

 

In de Indische buurt in Ede worden vele woningen illegaal gerenoveerd, namelijk zonder dat er rekening is gehouden met de nestelende gierzwaluwen. Er worden nu in allerijl 150 nestkasten opgehangen. Ze hangen erg ver uit elkaar, zo moet je voor elke kast een lokgeluideninstallatie plaatsen , anders weten ze de kasten nooit te vinden. Zie berichten IVN-Ede  op facebook.

 

 

TU - Eindhoven beschermt gierzwaluwen

 

30 maart 2015

Aan het hoofdgebouw van de TU-Eindhoven broeden al decennia gierzwaluwen. In het kader van de renovatie worden nu voorzieningen getroffen met nestkasten. Zie bericht TU-Eindhoven 25-2-2015 .

 

20 nestkasten universiteit Groningen

 

Het Zernike gebouw van de RUG is voorzien van 20 nestkasten voor de gierzwaluw, model Zeist. Zie bericht en filmpje .

 

 

"Stroomversnelling" bedreigt gierzwaluw

Zes woningcorporaties gaan met het project "stroomversnelling" 110.000 woningen energie neutraal maken ("nul op de meter") door o.a. isolatie van gevels en daken en het plaatsen van zonnepanelen.

In het "algemeen belang" werden bepalingen uit de Flora- en faunawet en de soortenstandaard gierzwaluw opzij gezet. Er is een speciale, experimentele ontheffing verleend aan vier bouwbedrijven voor de renovatie van de eerste 2.000 woningen.

Gierzwaluwbescherming Nederland vreest voor broedplaatsverlies en verstoring tijdens het broedseizoen voor gierzwaluw (en huiszwaluw en vleermuizen) en roept op om alert te zijn in de steden waar het project aan de orde is. De zoogdiervereniging heeft formeel bezwaar gemaakt tegen de ontheffing.

 

Het is zeer de vraag of de geplande compenserende voorzieningen soelaas zullen bieden. In de ontheffingsvoorwaarden staat "p.m." bij het hoofdstuk "monitoring". Bij een van de eerste projecten in Oud Vossemeer zijn nestingangen dichtgepurd en in mei dode gierzwaluwen op straat gevonden. De bewoner heeft ter compensatie nestkasten opgehangen, zie filmpje youtube.com .

Diverse organisaties, waaronder GBN, praten mee in een werkgroep van het project ("Natuurinclusief renoveren") die e.e.a. beter moet laten functioneren. Dat heeft inmiddels geleid tot aanscherping van de ontheffingsvoorwaarden en voorschriften.

 

- Dode gierzwaluwen op straat bij NOM-renovatie Oud- Vossemeer

- Vroege vogels over purren Oud-Vossemeer

- Activiteitenplan, ontheffingsvoorwaarden (okt. 2014)

- Prototype gerenoveerde nul op de meter woning

- Standpunten Zoogdiervereniging

 

Utrecht krijgt gierzwaluwatlas

 

Stadsecoloog Utrecht gaat dit jaar een stadskaart met Utrechtse gierzwaluwnesten maken, met uw hulp.

Hier alles over gierzwaluwen in Utrecht.

 

++++++++++++++++++++

 

Jaap Langenbach

jaaplangenbach@ziggo.nl

Willemstraat 38

3611 RK Utrecht

06 - 3849 7474

  Begin pagina